Vedení

Srpen 10, 2010Zveřejnil Webmaster

 

Ing. Petr Kohoutek


datum narození: 8. červen 1964
vzdělání: 1988 ASŘ-I ČVUT
pozice: výkonný ředitel
předchozí působení: 1989 Terplan a.s.
1992 ARCDATA Praha

Spolupráce na projektech


  • Tvorba podkladů pro GIS drážní cesty na úsecích Praha-Moravská Třebová a Praha-Děčín
  • Digitalizace v rámci projektu PHARE - CORINE LAND COVER v rozsahu území ČR a SR pro GISAT s.r.o Praha
  • Digitalizace výškopisu SMO-5 (1 : 5 000) v rozsahu přibližně čtvrtiny okresu Znojmo pro OÚ Znojmo referát VRR
  • Tvorba programu pro automatickou vektorizaci rastrových předloh
  • Převod cenové mapy města Brna do digitální formy, digitalizace a analýza změn v cenové mapě - spolupráce s firmou B.I.R.T. Consulting
 

A.D.R. GIS-Service - Ing. Petr Kohoutek