Software

Srpen 10, 2010Zveřejnil Webmaster

 

ArcGIS - ArcView

ArcGIS je softwarovým produktem firmy ESRI pro kompletní nasazení GIS na jakékoli úrovni. ArcView je první ze tří úrovní řady ArcGIS Desktop. ArcView tvoří sada aplikací: ArcMap, ArcCatalog, ModelBuilder a okno ArcToolbox. ArcView je silný nástroj pro tvorbu map a zpráv a získávání informací z map pomocí mapových analýz. ArcView obsahuje mnoho funkcí na práci s rastrovými a vektorovými vrstvami a vrstvami webových služeb. ArcView disponuje také řadou funkcí na tvorbu interaktivních tematických map a plánů.

MicroStation V8

Nejvýkonnější, nejdostupnější a nejvíce kooperativní CAD platforma pro projektování, modelování a provozování světové infrastruktury. MicroStation je softwarovým produktem firmy Bentley pracující s formátem DGN výkresu a V8 CAD standard zajišťující naprostou interoperabilitu mezi pracovníky v různých společnostech. Formát umožňuje předávat data mezi všemi zúčastněnými pracovníky a zajišťuje zásadní, nezbytnou a dlouhodobou konzistenci dat mezi projekty.

Datové formáty

Srpen 10, 2010Zveřejnil Webmaster

 

Vektorová grafika je jedním ze základních způsobů reprezentace obrazových informací v počítačové grafice. Vektorový obraz je složen ze základních geometrických útvarů. V závislosti na používaném programovém vybavení podoporujeme vektorové formáty typu DGN, Arc/Info, Arc/Info GENERATE, DXF, DWG, VTX, SHP, GDB.

Rastrový obraz spolu s vektorovou grafikou představují dva základní způsoby ukládání obrazu. Obraz je reprezentovaný pomocí bodů rozložených v pravidelné mřížce. Kvalitu záznamu obrazové informace ovlivňuje především rozlišení. Naše technika nám umožňuje zpracování rastrových formátů CIT, PCX, BMP, TIFF, JPG, RLC, MPE, RLE.

 

A.D.R. GIS-Service - Ing. Petr Kohoutek